www.ciflikhayvanlarihekimligi.org
faaliyetlerimiz
İLETİŞİM
Adres:
Uludağ Ünv. Veteriner Fakültesi
Hayvan Hastanesi İç Hastalıkları A.D.
Görükle/BURSA
Telefon:
+90 224 294 12 49
E-mail:
SOSYAL AĞLAR
3.Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi
10 Aralık 2014


3.SÜRÜ SAĞLIĞI VE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 

(6-9 Kasım 2014-Antalya)

SONUÇ BİLDİRGESİ


Bütün dünyada hayvancılığın ana kolu olan sığırcılık, ülkemizde son 10-15 yılda hızlı gelişim ve büyük değişim göstermiştir. Küçük aile tipi işletmeler yerlerini kapasiteleri daha fazla olan orta ve büyük işletmelere bırakmaya başlamıştır. Bu değişimle birlikte sağmal sürüler gerçek anlamıyla her zaman karlılığı hedef alan ticari işletmelere dönüşmüştür. İşletme karlılığı da sürü sağlığının devamlılığına bağlıdır. Bu yüzden sürü sağlığı ve yönetimi kavramı ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla koruyucu hekimliğin yanında sürü verimliliği önem kazanmış ve bu alanda çalışan veteriner hekimlerden beklentiler değişmiştir. İşte bu düşünce ile daha önce iki kez gerçekleştirdiğimiz Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu, bu yıl kurduğumuz Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği tarafından 6-9 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya’da düzenlenmiştir. 

 

Sempozyumda ikisi ABD ve biri İsviçre’den davet edilen konuşmacıların sunduğu 3 konu ile son anda toplantıya gelemeyerek telekonferans sistemi ile ABD’den katılan konuşmacının besi sığırlarına yönelik sunusuyla toplam 4 konu yurtdışı uzmanlar tarafından sunulmuştur. Ülkemizden de 12 öğretim üyesi; hayvan besleme, fertilite problemleri, metabolizma hastalıkları, abortlar, solunum sistemi hastalıkları, ektoparaziter hastalıklar, ayak hastalıkları, nekropsi bulguları ve ülkemizde son dönemde sığırcılığı tehdit eden Noduler Ekzantem /Lumpy Skin Disease (LSD) hastalığı konularında değerli bilgilerini paylaşmışlardır. Bu sunuların yanında sponsorlarımızın uydu sempozyumlarında 3 yurtdışı konuşmacının sunduğu metabolizma, parazit kontrolü ve verimlilik ile sürülerde koruma konuları da sempozyumdaki katılımcıların ilgisini çekmiştir. Aynı zamanda sempozyumda ilk gün 6 ve ikinci günü 6 olmak üzere düzenlenen 12 workshop yoğun ilgi görmüştür.


Sempozyuma  toplam 463 kişi katılarak bu tür organizasyonlara katılım şimdiye kadarki en yüksek sayıya ulaşmıştır. Katılımcı sayısının yüksek olması yanında bireysel katılım oranının geçen sempozyumlara göre daha çok olması, bu alanda çalışan veteriner hekimlerin ve diğer meslek mensuplarının kendilerini yenileme konusunda istekli olduğunu göstermiş, bu da  bizleri son derece memnun etmiştir. Sempozyumun bilimsel programının sahada sık karşılaşılan sorunlar göz önünde bulundurularak hazırlanması sempozyuma olan ilgiyi artırmıştır.


Bütün dünyada olduğu gibi sığırcılık alanında hayvan besleme, fertilite problemleri, metabolizma hastalıkları, abortlar, yeni doğanların problemleri, solunum sistemi hastalıkları ve ayak hastalıklarının ülkemizde de sorun olmaya devam ettiği görülmektedir. Ülkemizin bulunduğu iklim koşulları ve artan küresel ısınma belirtileri ektoparaziter hastalıkların önemli olduğunu göstermiştir. Ülkemizde tüberküloz ve bruselloz gibi kronik enfeksiyonlar ve endemik seyreden şap gibi salgın hastalıklar yanında, ektoparaziter hastalıklarla ilgili olarak  özellikle sokucu sineklerle bulaşan üç gün hastalığı ve LSD gibi salgın hastalıklar ciddi problem oluşturmaktadır. Özellikle bu yıl LSD, güney ve güneydoğu illerini takiben ülkemizde en fazla sığır sayısına sahip Konya ve çevresinde sığırcılığı tehdit eder duruma gelmiştir.  LSD’nin son aylarda önemli olması sonucu sempozyum programında özel bir oturumda hastalığa yer verilmiştir. 2013 yılı Temmuz ayında Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana illerinde başlayan  LSD’nin hızla diğer illere yayıldığı ve hatta son olarak İzmir ve Sakarya’da görüldüğü dikkati çekmiştir. Bu nedenle LSD sorununun çözümü için;  • Etkin aşı uygulaması yanında, hastalık çıkan bölgelerde hayvan hareketlerinin kontrolü ve hayvan naklinin engellenmesi


    • Aşı uygulamasının ve zamanlamasının netleştirilmesi (Sahada koyun çiçeği aşısının farklı dozlarda ve rapelli/rapelsiz gibi farklı uygulamaları bulunmakta)


    • Yeni hastalık çıkan bölgelerde enfekte hayvanların kısa sürede itlaf edilmesi,


    • Hastalığın tazminat oranının %100 olması (Şu anda tazminatın %50 oranında olması  ve kıymet takdiri ile ilgili bazı problemler ihbar oranını düşürmekte ve hayvan sahiplerini tedaviye yöneltmektedir; bu durum hastalığın yayılımını artırmakta ve kontrolünü güçleştirmektedir.)


    • Salgın hastalıklarla mücadele ve biyogüvenlik konularında, özellikle hastalık çıkan bölgelerde eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılmasıgerektiği sonucuna varılmıştır.


Sempozyuma gösterilen ilgi sonucu gerek meslektaşlarımızın sürekli eğitimlerine katkı yapmak ve gerekse ülkemiz hayvancılığının sorunlarının çözümüne destek olmak ana ilkesiyle, bu tür organizasyonların yapılması ve dolayısıyla Nisan 2015’de 2. Koyun ve Keçi Sağlığı Sempozyumu’nun ve 2016 yılında da 4. Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu’nun yapılacağı duyurulmuştur.


 


 


                                                                                                            Prof.Dr. Hasan BATMAZ

                                                                                                Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği Başkanı


Tüm Hakları Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği'ne aittir © 2014 -2017 Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği
Design and Code by Plazatur