www.ciflikhayvanlarihekimligi.org
faaliyetlerimiz
İLETİŞİM
Adres:
Uludağ Ünv. Veteriner Fakültesi
Hayvan Hastanesi İç Hastalıkları A.D.
Görükle/BURSA
Telefon:
+90 224 294 12 49
E-mail:
SOSYAL AĞLAR
2. KOYUN & KEÇİ SAĞLIĞI VE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ
26 Mayıs 2015

2. KOYUN & KEÇİ SAĞLIĞI VE YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

(15-18.04.2015-MARMARİS)

SONUÇ BİLDİRGESİ

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gittikçe artan nüfusun hem gıda ihtiyacının karşılanması hem de yeterli ve dengeli beslenmelerinin sağlanması için daha fazla kaliteli gıdanın üretilmesi gerekmektedir. İnsan beslenmesinde proteinin temel kaynağı et ve süttür. Küçükbaş hayvancılık sığır yetiştiriciliğinin iyi bir alternatifi olmasına rağmen ülkemizde en önemli gıda kaynağı olan süt ve et hala sığırlardan karşılanmaktadır. Bununla birlikte küçükbaş hayvancılık sektörünün önemi son yıllarda oldukça artmış ve bu ilgi hayvan sayılarına da yansımıştır. Son 5 yıl içerisinde koyun varlığımız %7,7, keçi varlığımız ise % 13,3 artmıştır. Hayvan varlığımızdaki artışa paralel olarak bu hayvanların hem verimlerinin artırılması hem de sağlıklarının korunması stratejik hale gelmiştir. Son yıllarda gelişen ve sektör olarak büyüyen koyun ve keçi yetiştiriciliğinde sektörün ihtiyacını karşılamak için küçük ruminant hekimliği ile ilgilenen hekim sayısı da artmıştır. Gelişen sektörle birlikte bu alanda Veteriner Hekimlerimiz için güncel, yeterli ve ulaşılabilir bilgiye ihtiyaç da artmıştır. Bundan dolayı 2013 yılında birincisi düzenlenen Koyun Keçi Sağlığı Sempozyumu, bu alanda faaliyet gösteren ve hekimlerimizi bir çatı altında toplayarak bilgi paylaşımını artırmayı amaçlayan Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği tarafından 15-18 Nisan 2015 tarihinde Marmaris'te düzenlenmiştir.

Sempozyumu düzenlerken amacımız; a) Türkiye’de koyun ve keçi yetiştiriciliğini tehdit eden problemleri hekimlerle tartışmak, b) Türkiye’deki koyun ve keçilerde hastalıklardan korunma ve kontrolde yapılması gerekenleri belirlemek, c) verim kayıplarına yol açan hastalıklarla mücadelenin nasıl yapılması gerektiği tartışmak d) problemlerin çözümünde akademisyenler ile Veteriner Hekim arasında bilgi paylaşımını sağlamak ve e) bu sektörde faaliyet gösteren hekimleri bir araya getirmekti.

Bu kapsamda sempozyumumuza beş farklı üniversite ve bir enstitüden toplam 19 öğretim üyesi ve uzman veteriner hekiminin katılmış ve yaptıkları sunumlarında; yetiştirme, besleme, üreme, paraziter ve enfeksiyon hastalıklar ve aşılama programları hakkında değerli bilgilerini bizlerle paylaşmışlardır. Aynı zamanda sempozyumun her iki gününde de tekrarlı olarak, canlı hayvan üzerinde; "gebelik muayenesi" ve "laparaskopik suni tohumlama" uygulamalı eğitimi verilmiştir.       Sempozyuma Türkiye'nin farklı bölgelerinden veteriner hekim, zooteknist ve firma temsilcileri katılmıştır.

Sempozyumda;

a) Geçtiğimiz yıl ülkemizin özellikle batı bölgelerinde ciddi verim düşüklüğü ve hayvan kayıplarına neden "mavi dil" paneli ile başlamıştır. Mavi dil hastalığı tüm yönleriyle irdelenmiş, önümüzdeki yıllarda da ülkemizi tehdit edeceği, özellikle sıcak kıyı şeridimizden başlanarak iç bölgelere kadar koruyucu önlemlerin alınması gerekliliği vurgulanmıştır. Bu kapsamda aşılama programının tavizsiz uygulanması gerekmektedir.

b) Ekto ve endo paraziter mücadelede, direnç gelişimine engel olacak şekilde farklı preparatların dönüşümlü ve dozunda kullanılması, küçükbaş hayvan sağlığı ve dolayısıyla insan sağlığı bakımından önemlidir.

            c) Küçük ruminant yetiştiriciliğinde yıl boyu üretim karlılığın temel taşlarındandır. Bunu gerçekleştirmek için sık kuzulatma programlarının kullanılmasıyla yıl boyu üretim amaçlanmalıdır.

d) Büyük kapasiteli ve entansif koyun ve keçi çiftliklerinin artmaya başladığı ülkemizde, damızlık hayvan üretiminin, kayıtlı yetiştiriciliğin önemi ve bu üretim için yardımcı üreme teknikleri ve damızlık hayvan seçimi önemlidir.

            e) Kuzu ve oğlak kayıplarının azaltılmasında, aşılama programlarının ve ishallerin önemi farklı oturumlarda ele alınmıştır. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin sürü bazında yapılması nedeniyle teşhis konusunda nekropsi tekniğinden yararlanmak gerekmektedir. Üstelik koyun ve keçilerde nekropsi sığırlara nazaran daha pratik ve kolaydır. Solunum ve sindirim sistemi hastalıklarında otopsi bulguları hakkında çok önemli ve pratik bilgiler paylaşılmıştır.

            f) Koyun ve keçi yetiştiriciliğinde "tüm paydaşların" eğitim ve bilgilendirilmesinin oldukça önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Sempozyum bitiminde yapılan anketlerin değerlendirmeleri sonucunda meslektaşlarımızın sürekli eğitimlerine katkı yapmak, sahadan alınacak geri bildirimleri hekimler ve akademisyenler arasında paylaşmak ve ülkemiz hayvancılığının sorunlarının çözümüne destek olmak ana ilkesiyle bu tür organizasyonların devamlılığına ve dolayısıyla 3. Koyun Keçi Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu’nun 2017 yılında yapılması kararlaştırılmıştır.

 

 

Prof.Dr. Hasan BATMAZ

Çiftlik Hayvanları Hekimliği

Derneği Başkanı

Tüm Hakları Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği'ne aittir © 2014 -2017 Çiftlik Hayvanları Hekimliği Derneği
Design and Code by Plazatur