Denetim Kurulu


Prof.Dr.Levent AYDIN

Başkan
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji AD-BursaProf.Dr. Abdülkadir  KESKİN

Üye


Doç.Dr. Çağdaş  KARA

Üye