Yönetim Kurulu


Prof.Dr. Hasan BATMAZ

Başkan
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları AD-BursaProf.Dr. Hıdır GENÇOĞLU

Başkan Yardımcısı
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD-Bursa


Prof.Dr. Hakan ÜSTÜNER

Sayman
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni AD-Bursa


Doç.Dr. Zafer Mecitoğlu

Genel Sekreter
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji AD-Bursa


Prof. Dr. Rıfat  VURAL

Üye
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim