Denetim Kurulu


Prof.Dr.Levent AYDIN

Başkan
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji AD-BursaProf.Dr.Ayhan BAŞTAN

Üye
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji AD-Bursa


Veteriner Hekim Abdurrahman  ÖZLÜER

Üye